azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

1974 ad – aaja kaha lyrics

Loading...

[chorus]
आज कहाँ भोली कहाँ?
आज कहाँ भोली कहाँ?
हिजोको कथा बेग्लै छ
बाटो अलग लक्ष्य उही
बाटो अलग लक्ष्य उही
सबैलाई कतै पुग्नुछ

[interlude]
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा

[verse]
राम्रो नराम्रो सबै देखियो
सुख र दुःख सबै झेलियो
राम्रो नराम्रो सबै देखियो
सुख र दुःख सबै झेलियो

[hook]
कुन बेला कस्लाई भेटिने हो?
कुन मोड्मा छुटिने हो?

[chorus]
आज कहाँ भोली कहाँ?
आज कहाँ भोली कहाँ?
हिजोको कथा बेग्लै छ
बाटो अलग लक्ष्य उही
बाटो अलग लक्ष्य उही
सबैलाई कतै पुग्नुछ

[outro]
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा
पा-रापा-पा-पा