azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

1974 ad – pahilo junima lyrics

Loading...

[chorus 1]
धेरै-धेरै आउँछ मनमा, तिता मिठा झ-झल्कोहरू
सधैं-सधैं गीत बनेर
कहिले-काहि शीत बनेर, कहिले तिम्रै धद्कन बनेर
कहिले धेरै मिठो याद बनेर
धेरै-धेरै आउँछ मनमा, तिता मिठा झ-झल्कोहरू
सधैं-सधैं गीत बनेर
कहिले-काहि शीत बनेर, कहिले तिम्रै धद्कन बनेर
कहिले धेरै मिठो याद बनेर

[chorus 2]
सायद मेरी प्रिय पो थियौ कि पहिलो जुनीमा?
सायद तिमी नै पो थियाै कि मेरो मुटुमा?
मेरो आँखामा, मेरो धद्कनमा
मेरो बिश्वासमा, मेरो आत्मामा
पहिलो जुनिमा

[instrumental]

[chorus 2]
सायद मेरी प्रिय पो थियौ कि पहिलो जुनीमा?
सायद तिमी नै पो थियाै कि मेरो मुटुमा?
मेरो आँखामा, मेरो धद्कनमा
मेरो बिश्वासमा, मेरो आत्मामा
पहिलो जुनिमा

[chorus 1]
धेरै-धेरै आउँछ मनमा, तिता मिठा झ-झल्कोहरू
सधैं-सधैं गीत बनेर
कहिले-काहि शीत बनेर, कहिले तिम्रै धद्कन बनेर
कहिले धेरै मिठो याद बनेर
धेरै-धेरै आउँछ मनमा, तिता मिठा झ-झल्कोहरू
सधैं-सधैं गीत बनेर
कहिले-काहि शीत बनेर, कहिले तिम्रै धद्कन बनेर
कहिले धेरै मिठो याद बनेर

[outro]
धेरै मिठो याद बनेर
धेरै मिठो याद बनेर
धेरै मिठो याद बनेर
धेरै मिठो याद बनेर