azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

5 seconds of summer – want you back (simlish) lyrics

Loading...

[verse 1]
ka bleef fubu wabaring ja fleef
eesta leash da theeba vivor floff
izwa tweepsah joosta flooka werts?
oosharpeh spape spoothling

spoothling danamay heesha nay
boo nevblee annapi ma play
vu treblee annabee ta chay
so yajuh spape noothin

[chorus]
nee meeba wooshlavoh
yavalla gabba weefoo black
nee meeba howshoo vuglo
yavalla gabba weefoo black

yapu, foopu
yapu neetha glevo yavoo
nee meeba wooshlavoh
yavalla gabba weefoo black
weefoo black

[verse 2]
ya remooba the f–kles avoo black
abba woosh tablah coosta merfoo lair
cravoo dish avanovee obway flob
ibs yubstay beep favoo

ya remooba the flubbles ah voozert
wevoo toby thix toomy bloozerk
voobu deeshi wayfay uptay mooblah
yeb chopsee jun konvu

[chorus]
nee meeba wooshlavoh
yavalla gabba weefoo black
nee meeba howshoo vuglo
yavalla gabba weefoo black

yapu, foopu
yapu neetha glevo yavoo
nee meeba wooshlavoh
yavalla gabba weefoo black
weefoo black

yavalla gabba weefoo black
weefoo black

yavalla gabba weefoo black
weefoo black

[bridge]
voobu deeshi wayblee uptah mooblah
vuboo deeshi thalavala voogah
aba pepen nava weebleh vu shwab

voobu deeshi wayfay uptay mooblah
vuboo deeshi tobabola voogobe
aba pepen nava weebleh vu shwab
yeb chopsee jun konvu

nee meeba wooshlavoh
yavalla gabba weefoo black

[chorus]
nee meeba wooshlavoh
yavalla gabba weefoo black (yavalla gabba weefoo black)
nee meeba howshoo vuglo
yavalla gabba weefoo black

yapu, foopu
yapu neetha glevo yavoo
nee meeba wooshlavoh
yavalla gabba weefoo black
weefoo black

yavalla gabba weefoo black
weefoo black

yavalla gabba weefoo black
weefoo black

yavalla gabba weefoo black
weefoo black

yavalla gabba weefoo black
weefoo black