azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

alexander rybak – i ditt sommarhus lyrics

Loading...

genom ljumma gator far
man i öppna bilar.
genom sommarnatten blå
kor och hästar vilar.
på en höjd blir luften sval,
värmen kommer i en dal
och i stugan väntar frugan
med en brasa varm och skön.
ungarna kan inte sova,
fast de läst sin aftonbön.

– pappa kommer, vi är vakna.
kanske har han nå’t från sta’n!
det är varmt så vi är nakna.
solen brände hela da’n.
gruset knastrar ut på plan.
– jo, minsann, nu kommer han!
pappa kommer med de myggor
som vill in i vårat hus.
snart så somnar tre små ungar
under tak i månens ljus.

månen tiger över berg,
över sagoskogar.
strimmor strila innanför
varma junilogar.
fladdermöss som ingen ser
uti natten sig beger.
och när gryningen ska komma
börjar fåglarna sin sång.
solen vaknar och vill väcka
blommorna på vårbalkong.

första dagen när du vaknar
i ditt sommarparadis
ser du genom tyllgardinen
äppelblom i morgonbris.
hästar gnägga utanför.
hummelbrum och surr du hör
från en ivrig, nyfödd slända
som vill ut i sol och ljus,
törnar ofta mot en ruta
i ditt eget sommarhus.

[english translation]

through warm[not hot] streets
you travel in open cars.
throught the blue summernight
cows and horses rest.
on a hill the air becomes cool
the warmth comes in a valley
and in the cottage waits the wife
with a fire warm and nice.
the kids can’t sleep
even though they said there evening prayers.

daddy is coming, we are awake.
maybe he has brought something from town!
it is hot so we are naked.
the sun was burning all day.
the gravel is crunching in the yard.
-yes, indeed, now he’s coming!
daddy is coming with the mosquitos
that want to come in to our house.
soon three little kids falls asleep
under roof in the moon’s light.

the moon keeps silent over mountains,
over fairytale forests.
streaks filters inside
warm june barns.
bats that no one sees
out in the night goes.
and when the dawn shall come
begins the birds their song.
the sun wakes and want to wake
the flowers on our balcony.

the first day you wakes
in your summer paradise
you will see through the tulle curtain
apple blossom in morning breeze.
horses are whining outside.
buzzing from b-mblebees you hear
and from a eager, newborn dragon fly
who wants out to sun and light
hits often a window pain
in your own summerhouse.