azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

areffbr – hobut (pish ahang) lyrics

Loading...

– تعظیم کنید
من اینجا ماندنی نیستم . تمام راه ها منتفی شد یک راه وجود دارد . دارد
دارد آن که من را به آن درخت برساند جنمی برای تحمل مجازات ؟
آآآآ ( خنده ای دهشتناک )
پاهایم سست شده
تا جولانگاهم راهی نمانده
موحش کوهی را پشت سر نهاده ام
– در این مرحله راه رفتن غیر ممکن است ( ندایی از مامورین بهشتی )
اما من امکانم ( جواب آدمیزاد )
ندایی آمد که :
– ممنوع است نرو
– ممنوع است نرو
اما نباتی در برابر من ؟
خنده سر دادم . به جد میگویم . ممنوع منم
سیب من سال ها قبل از این ازل ها ریشه کرد
آی پیدا شده ترینم . من صرف نظر از سیب تورا پر بار میدانم
طعم این سیب و خطا را در جوار یار میدانم
تکه ای سیب در دهان آسیاب شد و فریاد تف کردم که :
– من آن چهار پای بد منظر نیستم که به خوراک از پیش ساخته ی خود قانع باشم
من جایی طلب دارم که موسی دیگری فرعون خودم
– خوردم
آسمان طبل و دهل شد کوه ها جیغ زنان
پلک ها افتادند
( لرزش صدای انسان ناشی از تغییر دما و سرد شدن )
اینجا زمین است . سرد . جنگلی آتش خواهم زد
ای زمین سوم از سیاره خورشید
– تعظیم کنید