azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

asian kung fu generation – yes lyrics

Loading...

kimi wo mattaboku wa mattatogirenai ash-ta mo sugi de
ittetachidomatte furi kaettetomedonai kyo wo naki
attakiokudatteto o ni nantenokoranai
monoto omoish-tteboku wa zutto kakimush-ttekokoro no
sumikko de naita sochite doukanakusanai deyottekuuka
sh-ta, sugiru hibi wokoukai sh-ten dayottesou ii

nish-ta ano hitsunagi atta toki mo attabodokenai kanshou mochi yottesore ga boku? no
suhetedattasore motatta imaukush-tandakatachidattatoki ga tattekawari yuki monoto
omoish-tteboku wa zutto kakimush-ttefusagareta kyo
wo urandasochite doukanakusanai deyottekuuka sh-ta, sugiru hibi wokoukai sh-ten dayottesou ii nish-ta ano hikimi wo mattaboku wa
mattatogirenai ash-ta mo sugite itteboku wa kyo mo
kakimush-ttewasurenai kizu wo tsukete irundayokimi
janaitosa