azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

brathanki – gol gol gol lyrics

Loading...

gola, gola, gola dajcie
a strzelaj¹c pamiêtajcie
¿e jesteœmy zawsze z wami
ponad czterdziestoma granicami

gol, gol!
pierwszy dla nas
gratulacje dru¿yno kochana
wiêcej, wiêcej, wiêcej goli
ka¿dy kibic woli gol.

gol, gol!
pierwszy dla nas
gratulacje dru¿yno kochana
wiêcej, wiêcej, wiêcej goli
ka¿dy kibic woli gol, gol, gol.

teraz, teraz jeszcze jeden
dla dru¿yny, nie dla siebie
dla ojczyzny i dla kraju
gdzie kibice o was pamiêtaj¹

gol, gol!
drugi dla nas
gratulacje dru¿yno kochana
wiêcej, wiêcej, wiêcej goli
ka¿dy kibic woli gol.

gol, gol!
drugi dla nas
gratulacje dru¿yno kochana
wiêcej, wiêcej, wiêcej goli
ka¿dy kibic woli gol, gol, gol.

mo¿e jeszcze raz siê uda
po zmêczeniu i po trudach
nieœcie dzielnie wasze krzy¿e
trzeba wygraæ dzisiaj jak najwy¿ej

gol, gol!
trzeci dla nas
gratulacje dru¿yno kochana
wiêcej, wiêcej, wiêcej goli
ka¿dy kibic woli gol.

gol, gol, gol!
trzeci dla nas
gratulacje dru¿yno kochana
wiêcej, wiêcej, wiêcej goli
ka¿dy kibic woli gol, gol, gol.