azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

bukas palad music ministry – panalangin ng bayan lyrics

Loading...

[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 1]
ipinap+n+langin namin, minamahal naming bayan
akayin sa paglalakbay patungo sa kapayapaan

[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 2]
ipinap+n+langin namin, simbahan mo sa daigdig
gawing mong tapat na saksi ng walang+hanggan mong pag+ibig

[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 3]
ipinap+n+langin namin ang bawat mahal sa buhay
ibuklod mo kami sa pag+ibig, lig+ya’t liwanag mong tunay

[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 4]
ipinap+n+langin namin, nakaluklok sa katungkulan
bigyan mo sila ng lakas ipaglaban ang katarungan
[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 5]
ipinap+n+langin namin, relihiyoso’t kaparian
na sa kanilang paglilingkod, lagi ka naming masaksihan

[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 6]
ipinap+n+langin namin, may sakit at nagdurusa
nang lagi nilang maranasang lagi nilang kapiling ka

[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 7]
ipinap+n+langin namin, mahal naming yumao na
dalhin mo sila sa ‘yong piling upang sa wakas masilayan ka

[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langin

[verse 8]
ipinap+n+langin namin, naliligaw at nakalimutan
akayin mo sila sa liwanag ng kaloob mong kaligtasan
[refrain]
panginoon, dinggin ang aming p+n+langinHOT LYRICS

Loading...

Random Lyrics