artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

darius azar – blue gray lyrics

شب تهی از مهتاب
شب تهی از اختر
ابر خاکستری بی باران

پوشانده آسمان را یکسر
ابر خاكسترى دلگير است
و سكوت تو سخت دلگيرتر
واى باران باران

آبى آبى آبى آبى يا بيا بيا بيا سر برآريم
كه خاكسترى خاكسترى خاكستريست اين سكوت
چه داستان تازه اى به پيش رو نهاده اى
كه برگيردم از اين شب سياه آه اى باران
آه اى جانان جانان
شيشه پنجره را باران شست
از دل من اما چه كسى
نقش تو را خواهد شست
واى جانان جانان
آبى آبى آبى آبى يا بيا بيا بيا سر برآريم
كه خاكسترى خاكسترى خاكستريست اين سكوت
چه داستان تازه اى به پيش رو نهاده اى
كه برگيردم از اين شب سياه آه اى باران


- darius azar lyrics

darius azar - blue gray lyrics are property and copyright of their owners and provided for educational purposes and personal use only.