azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

erma x tamga – неге, неге? (why, why?) lyrics

Loading...

[текст песни “неге, неге”, erma x tamga]

[1+куплет erma]
адил жанына аманат арзып жалган дүнүйө
азиз жандүйнө сабалап адамга аздык дүнүйө
алда, амалынан тартып азап улам
жарты таза ыйман, жаңылган гана жан
жаңылган гана жан

[кайырма]
адамың адегенде жаны сатылып
кур намыс, кастыкка батынып
кыйнаган согушуң, кыянат согушуң, неге, неге,неге
азгырык жеңип дилди + той салып бийде
жалганга баштар чөмүлүп
төгүлгөн кандар, ыйлаган жандар, неге неге неге

[2+куплет tamga]
жан берген махабат
жарадар жүрөктөн ачуу кан агат
урпактарга не насыят
ууланган чуудан не калат
ойлон садага
(ойгон садага)
ойрон асаба
күйүмсүз жарыбайт, сүйүүсүз жаңырбайт

[кайырма]
адамың адегенде жаны сатылып
кур намыс, кастыкка батынып
кыйнаган согушуң, кыянат согушуң, неге, неге, неге
азгырык жеңип дилди + той салып бийде
жалганга баштар чомулуп
төгүлгөн кандар, ыйлаган жандар, неге неге неге