azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

hackr – เผื่อ lyrics

Loading...

ทุกๆวันที่เวลาพ้นไป
เหมือนหัวใจฉันไม่เคยหมุนตาม เข็มนาฬิกาฉันยังวนอยู่ตรงที่เก่า
ภาพเดิมๆวันที่เคยมีกัน

เหมือนทุกวันไม่เคยจางหายไป แต่ยิ่งชัดเจนอยู่ในความรู้สึก
จึงได้ร้องมาเป็นเพลงๆหนึ่ง
ที่เล่าบอกแทนความในใจ เผื่อว่าเธอได้ฟังมัน… เท่านั้น
ก็เผื่อว่าตรงนั้นยังไม่มีใคร ก็เผื่อว่านานแล้วที่เราไม่เจอ
ก็เผื่อว่าความหลังในวันเก่า ที่เคยมีสองเรา จะยังพอเหลือในใจ
ก็เพราะว่าที่ตรงนี้ที่ไม่มีเธอ ไม่อาจจะทำให้ใจฉันนั้นเปลี่ยนไป
ก็เผื่อว่าความรักจะเหลืออยู่ จะพอให้เรากลับมา… อีกครั้งนึง
แม้รู้ดีว่าไม่มีหนทาง คงเป็นฝันเลือนลางที่ฉันหวังข้างเดียว
แต่ก็แค่บางอารมณ์ที่อยากเล่าผ่านความรู้สึก
จึงได้ร้องมาเป็นเพลงๆหนึ่ง
ที่เล่าบอกแทนความในใจ เผื่อว่าเธอได้ฟังมัน… เท่านั้น
ก็เผื่อว่าตรงนั้นยังไม่มีใคร ก็เผื่อว่านานแล้วที่เราไม่เจอ
ก็เผื่อว่าความหลังในวันเก่า ที่เคยมีสองเรา จะยังพอเหลือในใจ
ก็เพราะว่าที่ตรงนี้ที่ไม่มีเธอ ไม่อาจจะทำให้ใจฉันนั้นเปลี่ยนไป
ก็เผื่อว่าความรักจะเหลืออยู่ จะพอให้เรากลับมา…
แม้เวลาเปลี่ยน แต่ความทรงจำหยุดฉันไว้ไม่เปลี่ยนไป
รักของเรายังคงอยู่ เพื่อรอวันเธอกลับมา
และทุกๆสิ่ง ทุกภาพยังคงงดงามเมื่อหลับตา
ยังเป็นของเรา ยังเป็นของเธอ อยู่ตรงนี้… เสมอ…
ก็เผื่อว่าตรงนั้นยังไม่มีใคร ก็เผื่อว่านานแล้วที่เราไม่เจอ
ก็เผื่อว่าความหลังในวันเก่า ที่เคยมีสองเรา จะยังพอเหลือในใจ
ก็เพราะว่าที่ตรงนี้ที่ไม่มีเธอ มันชั่งอ้างว้างแทบทนไม่ไหว
ก็เผื่อว่าความรักจะเหลืออยู่ จะพอให้เรากลับมา… อีกครั้งนึง…