azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

hapijamot – הפיג’מות – shir ha’makolet – שיר המכולת lyrics

Loading...

אני הולך אחריה בדרכים
היא מחליפה גלגל אצל “אלכס צמיגים”
מתלבשת אצל “סימה – אופנה אופנתית”
וקונה אצל יעקב במכולת השכונתית

המבורגרי – ההמבורגר הכי טוב בעולם
המבורגרי – ההמבורגר הכי הכי הכי הכי
הכי הכי הכי הכי מושלם כן
הכי מושלם

אני הולך אחריה בדרכים
היא מחליפה גלגל אצל “אלכס צמיגים”
מתלבשת אצל “סימה – אופנה אופנתית”
וקונה אצל יעקב במכולת השכונתית

גבירותי ורבותי טל שגב!

המבורגרי – ההמבורגר הכי טוב בעולם
המבורגרי – ההמבורגר הכי הכי הכי הכי
הכי הכי הכי הכי מושלם כן
הכי מושלם

אני הולך אחריה בדרכים
הוא מחליף גלגל אצל “אלכס צמיגים”
מתלבשת אצל “סימה – אופנה אופנתית”
וקונה אצל יעקב במכולת השכונתית