azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

jawa tengah – ande-ande lumut lyrics

Loading...

putraku si andhe andhe andhe lumut
temuruna ana putri kang unggah-unggahi
putrine, ngger, sing ayu rupane

klenthing abang iku kang dadi asmane
adhuh, ibu, kula dereng purun
adhuh, ibu kula mboten mudhun
nadyan ayu sisane si yuyu kang-kang

putraku si andhe andhe andhe lumut
temuruna ana putri kang unggah-unggahi
putrine, ngger, sing ayu rupane

klenting ijo iku kang dadi asmane
adhuh, ibu, ibu sampun meksa
kang putra taksih dereng kersa
amargi putra taksih nandhang asmara

adhuh, ibu, kula dereng purun
adhuh, ibu kula mboten mudhun
nadyan ayu sisane si yuyu kang-kang

putraku si andhe andhe andhe lumut
temuruna ana putri kang unggah-unggahi
putrine, ngger, sing ayu rupane

klenthing kuning iku kang dadi asmane
adhuh, ibu, kula inggih purun
kang putra inggih badhe mudhun
nadyan ala punika kang putra suwunRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...