artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

k. s. chithra – achutham kesavam lyrics

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim

shri dharam madhavam
gopika vallabham
janaki nayakam ramachandram bhajm

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim
achyutam keshavam satyabha madhavam
madhavam shri dharam
radhika radhitam

achyutam keshavam satyabha madhavam
madhavam shri dharam
radhika radhitam

indira mandiram chetasa sundaram
devakinandanam nandajam sandadhe

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim

shri dharam madhavam
gopika vallabham
janaki nayakam ramachandram bhajm

vishnave jishnave sankhine chakrine
rukminiragine janakijanaye

vishnave jishnave sankhine chakrine
rukminiragine janakijanaye

vallavivallabha yarchitayatmane
kamsavidhvansine vamshine te namah

krishna govinda he rama narayana
shripate vasudevajita shrinidhe

krishna govinda he rama narayana
shripate vasudevajita shrinidhe

achyutananta he madhavadhoksaja
dvarakanayaka draupadiraksaka

achyutananta he madhavadhoksaja
dvarakanayaka draupadiraksaka

rakshasaksobhitah sitaya sobhito
dandakaranyabhu punyata karanah

rakshasaksobhitah sitaya sobhito
dandakaranyabhu punyata karanah

lakshmanenanvito vanaraih sevito
agastya sampujitoradhavah patu mam

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim

shri dharam madhavam
gopika vallabham
janaki nayakam ramachandram bhajm

dhenukaristakanistakriddveshiha
keshiha kansahrdvansikavadakah

dhenukaristakanistakriddveshiha
keshiha kansahrdvansikavadakah

putanakopakah surajakhelano
balagopalakah patu mam sarvada

vidyududyotavat prasphuradvasasam
pravrdambhodavat prollasadvigraham

vidyududyotavat prasphuradvasasam
pravrdambhodavat prollasadvigraham

vanyaya malaya sobhitorahsthalam
lohitanghridvayam varijaksam bhaje

vanyaya malaya sobhitorahsthalam
lohitanghridvayam varijaksam bhaje

kunchitaih kuntalairbhrajamanananam
ratnamaulim lasatkundalam gandayoh

kunchitaih kuntalairbhrajamanananam
ratnamaulim lasatkundalam gandayoh

harakeyurakam kankanaprojjvalam
kinkinimanjulam
shyamalam tam bhaje

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim

shri dharam madhavam
gopika vallabham
janaki nayakam ramachandram bhajm

achyutasyastakam yah pathedistadam
prematah pratyaham
purusah saspriham

achyutasyastakam yah pathedistadam
prematah pratyaham
purusah saspriham

vrittatah sundaram kartrivisvambharas
tasya vasyo harirjayate satvaram

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim
achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim

shri dharam madhavam
gopika vallabham
janaki nayakam ramachandram bhajm

achyutam keshavam rama narayanam
krishna damodaram vasudevam harim


- k s chithra lyrics

k. s. chithra - achutham kesavam lyrics are property and copyright of their owners and provided for educational purposes and personal use only.