artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

linda – ngam’thanda umuntu lyrics

lo sisi ngimbon’zolo
edlula ngasekhaya
ehamba naba ngan’bakhe

kwavele kwajama inqondo
ngaphathwa nayi khanda
kw-ngathi ngiyasangana

weeh bant’akenishoni
nake nayibon’int’enjena

ngam’thanda umuntu
ngical’uk-mbona

ngam’thanda umuntu
ngifis’uk-m’lobola

ngam’thanda umuntu
ngical’uk-mbona

ngam’thanda umuntu
ngifis’uk-m’lobola

webant’abadala
akeningi xocele
yake yakhona inte’njena emandulo

losisi angimazi ngish’igama
kodw’enhlizweni usegcwele

weeh bantu ngitjeleni
yake yakhona inte’njena

ngam’thanda umuntu
ngical’uk-mbona

ngam’thanda umuntu
ngifis’uk-m’lobola

ngam’thanda umuntu
ngical’uk-mbona

ngam’thanda umuntu
ngifis’uk-m’lobola

ngyamthandahh lo sisi
ngifun’ukuba naye

ngam’thanda umuntu
ngical’uk-mbona

ngam’thanda umuntu
ngifis’uk-m’lobola aahh

mhhmhh…


- linda lyrics

linda - ngam'thanda umuntu lyrics are property and copyright of their owners and provided for educational purposes and personal use only.