azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

maria del mar bonet – el comte raixa lyrics

Loading...

-mon pare, que no ho sabeu
lo que mumare deixà
que, en tenir los dotze anys
marit m’havíeu de dar?
jo ja en tenc dotze i un dia;
vos començau a estorbar!
-per tot espanya he cercat:
marit per tu no n’hi ha
en no ésser el comte de raixa
no sé si t’agradarà
-mon pare feis un dinar
convidau-lo per un dia
el rei va fer un dinar
i el convidà per un dia
mentres estaven menjant
li va parlar de sa fia
-no pot ésser, senyor rei
tenir dues dones vives
-mata la teva comtessa
i te cases amb ma fia
si no mates la comtessa
i no et cases amb ma fia
t’enviaré els meus soldats
tots morireu en un dia
se’n va anar cap a ca seva
la va trobar qui dormia
li va dir: desgraciada
desditxada esposa mia
-per què em dius desgraciada
desditxada esposa mia?
-perquè el rei m’ha comenat
que t’he de llevar sa vida
-no em matis, maridet meu
som la teva companyia
tanca’m dins un pou ben gran
i així me lleves sa vida
veniu infantons, veniu
veniu a vostra mareta
que ton pare em vol matar
i em vol dar una mort secreta
mentre tengué l’espasa alta
un àngel del cel venia:
-se detengui, senyor comte
se detengui de part mia
el rei ha mort en sa nit
sa fia a punt de dia
el rei crema dins l’infern
sa fia per companyia