azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

mergui - nitzlol - נצלול lyrics

Loading...

היום ילדים רוקדים בגשם
מחשבות הופכות לשקט היום
היום
אוו היום השמש ממיסה תקרח
אני הופך את זה לנצח היום
היום

וכשדמעות שקופות
יהפכו לים
אז במקום ליפול
נצלול נצלול נצלול נצלול

בלי גבולות של זמן
אז במקום ליפול
נצלול נצלול נצלול נצלול
נצלול נצלול נצלול נצלול

נצלול נצלול נצלול נצלול

בלי גבולות של זמן
אז במקום ליפול
נצלול נצלול נצלול

היום
כמו שפרחים צמאים למים
כמו שציפור צריכה שמיים
כל אחד צריך מקום
וכשדמעות שקופות
יהפכו לים
אז במקום ליפול
נצלול נצלול נצלול נצלול

בלי גבולות של זמן
אז במקום ליפול
נצלול נצלול נצלול נצלול
נצלול נצלול נצלול נצלול

נצלול נצלול נצלול נצלול

שלא יגמר שלא יגמר
שלא יגמר שלא יגמר
שלא יגמר שלא יגמר
שלא יגמר שלא יגמר (נצלול נצלול נצלול נצלול)

וכשדמעות שקופות (שלא יגמר)
יהפכו לים (שלא יגמר)
אז במקום ליפול (שלא יגמר)
נצלול נצלול נצלול נצלול
(שלא יגמר)
בלי גבולות של זמן (שלא יגמר)
אז במקום ליפול (שלא יגמר)
נצלול נצלול נצלול נצלול
שלא יגמר שלא יגמר
שלא יגמר שלא יגמר
שלא יגמר שלא יגמר
שלא יגמר שלא יגמר (נצלול נצלול נצלול)
נצלולRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...