azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

mirzə babayev – külək lyrics

Loading...

[bənd 1]
yazın ilk çağından, əsən xoş küləkdən
yarın ətri gəldi hər güldən, çiçəkdən
ah, nə duyğuydu? başım niyə döndü?
ötən o hisslərim nədən geri döndü?
xatirən oyandı, səni yada saldı

[keçid]
küləyə yalvardım: ‘’dayan, dayan’’
xoş günləri andım, arayıb tapmadım
külək dayanmadı, dayan

[nəqərat]
sənsiz keçən günləri başı uca yaşaram
eşqinin gücü ilə yanaram, alışaram
ətrini tapmaq üçün küləklə savaşaram
dayan, dedim, sözümü dinlə

dayan, külək, yarımın ətri səndədir
dayan, zaman, xoşbəxt günlərim səndədir
dayan, ürək, sevgisiz vur, mana bəsdir
dayan, dedim, sözümü dinlə

dayan, külək, yarımın ətri səndədir
dayan, zaman, xoşbəxt günlərim səndədir
dayan, ürək, sevgisiz vur, mana bəsdir
dayan, dayan
[bənd 2]
aylar, illər ötsə də, xatirən qəlbimdədir
fəsillər dəyişsə də, bahar gülüşündədir
qədrini bilmədim, xoş günlərim keçdi
bəxtim əllərimdəydi, külək aldı, getdi
dərddən saralmadım, yoldan usanmadım

[keçid]
küləyə yalvardım: ‘’dayan, dayan’’
ətrindən doymadım, arayıb tapmadım
külək dayanmadı, dayan

[nəqərat]
sənsiz keçən günləri başı uca yaşaram
eşqinin gücü ilə yanaram, alışaram
ətrini tapmaq üçün küləklə savaşaram
dayan, dedim, sözümü dinlə

dayan, külək, yarımın ətri səndədir
dayan, zaman, xoşbəxt günlərim səndədir
dayan, ürək, sevgisiz vur, mana bəsdir
dayan, dedim, sözümü dinlə

dayan, külək, yarımın ətri səndədir
dayan, zaman, xoşbəxt günlərim səndədir
dayan, ürək, sevgisiz vur, mana bəsdir
dayan, dayan
dayan, külək, yarımın ətri səndədir
dayan, zaman, xoşbəxt günlərim səndədir
dayan, ürək, sevgisiz vur, mana bəsdir
dayan, dedim, sözümü dinlə

dayan, külək, yarımın ətri səndədir
dayan, zaman, xoşbəxt günlərim səndədir
dayan, ürək, sevgisiz vur, mana bəsdir
dayan, dayan

[çıxış]
axı dedim, dayan, yalvarıram sənə, dayan…Random Lyrics

HOT LYRICS

Loading...