azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

napkey – rebirth lyrics

Loading...

so i gonna go
far away from you
so i gonna go
far away from you

i wanna go
far away from you
far away with you

so i gonna go
far away from you
far away with you
leave this place with you

set me free
so i gonna go
set me free

set me free
so i gonna go
set me free
come with me

set me free
set me free
let’s escape from this world
set me free
set me free
set me free
i wanna go
and please come with me

so i wanna go
far away from you
far away with you

so i wanna go
far away from you
far away with you
leave this place with you