azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

okay wasabi – phila [interlude] lyrics

Loading...

[intro]
ngizo
ngizo
ngizo

[chorus]
ngizo yeka uk’phila
ngizo yeka uk’phila
mawungathi wena ufun’ ukung’shiya
ngizo yeka uk’phila
ngizo yeka uk’phila
ngizo yeka uk’phila
mawungathi wena ufun’ ukung’shiya
ngizo yeka uk’phila

[verse]
ngikudinga ngathi uwumphefumulo wami
ngihamba nawe yonke indlela, ang’sali
ng’yenza konje uk’qinisela awung’lahli
ng’mele lelo langa ung’yenza umzali
nang’ bona wena ng’bon’ umgani
angis’boni is’dinga sabany’ abangani
ngabamemeli labangan’ bakho
yibo ‘ba gcwalisa ikhanda ngamanga
bathi ng’yak’stalk’a sthandwa sam’
bathi ng’zok’hlupha ngelinye ilanga
bathi ang’philanga la ekhanda
ngabamemeli kodwa [?]
ngizo
ngizo z’bulala
ngizo
ngizo z’bulala
mawungathi wena ufun’ ukung’shiya
ngizo yek’ uk’phila