azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

okmalumkoolkat – mlazi milano lyrics

Loading...

voices of pilots speaking in a foreign language

[intro]
milano!

[verse]
benichoma kakhulu nge mali encane
gc-k’ i-designer awume kancane
then switch i-level italiana
mlazi milano yin-tariana
zupa tsa-tsa-tsa we mfana-mfana
mswenkofontein yi-nkalakatha
bathi ngi ntsizwa, wu-swalakahla
i’m changing the game bamb’ umlaba-laba
s’khathele uk’dlala abo-talala
[?] takalane
entlek i-ntwana lez’ zijwayela kabi
ama-angle niwavalelani
i’ve been finessing since ’99
i smartened up back in ’89
cava my features ngen’ imali
jump on the mic i’m an aminal
cava my shows i’m a champion
i should be rocking medallions
running the race i’m a stallion
lapho sikhona ne mali ikhona
spova the gang izohlal’ ikhona
boyz and bafana forever
baba somandla bo mveli ncanqa
ng’cela ukhulekele i-ntwana yam’
ng’celela bonke neyizulukwane
ng’cela ubusise no-pholobazi
bonga kakhulu bo-pholobazi
ng’bong’ umalume ne salukwazi
ng’bonge no gogo bo salukwazi
thanda kakhulu uhlale uwazi
ngik’thanda kakhulu uhlale uwazi
ngik’thanda kakhulu we mama
bathi ngiwu mfana ka ma
ngik’thanda kakhulu we mama [?]
ngik’thanda kakhulu we nana

[bridge 1]
ngik’thanda kakhulu uhlale uwazi
ngik’thanda kakhulu uhlale uwazi
ngik’thanda kakhulu uhlale uwazi
ngik’thanda kakhulu uhlale uwazi

[continued verse]
mlazi milano wakhula e-mlazi
kwa phiko 8 ngase maroomini
‘cala uk’geleza lapho e-bavumile
that’s a part of my geology
bringing the zulu methology
[?]
couzin u-mzwandile’s heart of me
all i could smell was i-paraffin
ay kwaze kwanzima la e-south africa
after my taima walked out on me
i knew my mama was struggling
went to my cousins for holiday
i learned the game from u-malume
put on the ouens and elevate
some of the br-ssi can validate
some of the ouens can validate
sasuka sahlala e-four four
bes’lala nge sinkwa ne sobo
we were so poor, kodwa u-gogo
bes’hlale sidlile fosho-sho

[bridge 2]
bes’hlale sidlile fosho-sho
bes’hlale sidlile fosho-sho
bes’hlale sidlile fosho-sho
bes’hlale sidlile fosho-sho

[continued verse]
kwaphum’ u-okapi, kwavuk’ u-three kati
qhum’ i-shambok wavele wathamba
madakudaka wavele wa cama
kwanuk’ i-kentaki kwavele kwalandjwa
kwanuk’ i-kentaki kwavele kwalandjwa
nuk’ i-kentaki kwavele kwalandjwa
kwanuk’ i-kentaki kwavele kwalandjwa
nuk’ i-kentaki kwavele kwalandjwa
mama was hustlin’ no mam’ la
shay’ istayela kube ncane indawo
shay i-s-curl kube ncane o-ngane
phansi kom’ nthunzi le kwa mana
bes’ dlala u-mabule no mfanana
bes’ dlala ama-topi no mfanana
bes’ dlala u-qithi* no mfanana
bes’ dlala ama-topi no mfanana
saya ka k ngase sphambanweni
standard 2, e-mbonini*
lapho beng’ kheka e-zangomeni
samba nge stimela e-mlazi station
saya le ngase manokazi*
lapho beng’ geleza e-sekelane
futhi beng’ hlala ne salukwazi
pheth’ u-magogo original
beng’ ngena esgela beng’ nik’ imali
ey thatha ama-texi eye e-manar* (shwi)
nike na something [?]
beng’ swenka nges’-qeda i-climatine

[bridge 3]
beng’ swenka nges’-qeda i-climatine
beng’ swenka nges’-qeda i-climatine
beng’ swenka nges’-qeda i-climatine
beng’ swenka nges’-qeda i-climatine

[continued verse]
s’phila ngodankie le kwa-mapo
[?]
izinto zashuba ngo ’94
maqabane aye toy toy
before u-arthur ne oyi oyi
qum’ isabhamu i-ak
[?] yi-teyi-teyi
[?] yi-teyi-teyi
khal’ uqwasha, ne r-4
bes’ngen’ endlini ngo p-ss 4
mkhonto wesizwe bo gcwal’ ikhotha
musemgaqweni bo dlali impondo
ey wake wahlana ney’ mbilay’ thutha?
cashe [?] bes’ fuya inkuku
besuk’ emini kunuka uphuthu
bagaxile ekasi kwasala umlotha
buk’ unkulunkulu
bagaxile ekasi kwasala intuthu
besuk’ emini kunuka uphuthu
sathutha nge-bus u-mlazi 4
fled like escaping a civil war

[refrain]
hayi sabheja boy
kuntswembu nge mpela boy
cav’

[continued verse]
e-mlazi saphuma ngesama gundane
thath’ ucelemba sangen’ e-mkhumbane
safika e-damm, sabeka umjomdolo
sabizwa e-bonela yaphuma i-nombolo
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi

[outro]
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi (shu!)
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi (shu!)
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi (shu!)
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi (shu!)
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi (shu!)
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi (shu!)
kwagxuma inhliziyo kwaphuma inyembezi (shu!)