azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

!אל תקרא לי שחור – bessie smith – בסי סמית – al tikra li shahor! lyrics

Loading...

[פזמון]
מי, מי, מי, אלי
?מי רצח את בסי סמית

מי, מי, מי, אלי
?מי רצח את בסי סמית
מי, מי, מי, אלי
?מי רצח את בסי סמית

מי, מי, מי, אלי
?מי רצח את בסי סמית
מי, מי, מי, אלי
?מי רצח את בסי סמית

[בית ראשון]
היה זה הנהג, הנהג אשר פגע בה
שרצח את בסי סמית
הנהג אשר פצעה בגלגלים
וסירב להסיעה לבית חולים
כי חשש פן תזהם את המכונית
הוא רצח את בסי סמית

[פזמון]
מי, מי, מי, אלי
מי רצח את בסי סמית? (מי רצח את בסי סמית?)
מי, מי, מי, אלי (מי)
מי רצח את בסי סמית? (מי)
[בית שני]
הייתה זו האחות, האחות אשר בדלת
שרצחה את בסי סמית
האחות אשר אמרה, קפואת פנים
מצטערת, הכניסה רק ללבנים”
“נא לצאת, לא מן הדלת הקדמית
היא רצחה את בסי סמית

[פזמון]
מי, מי, מי, אלי
מי רצח את בסי סמית? (מי רצח את בסי סמית?)
מי, מי, מי, אלי (מי)
מי רצח את בסי סמית? (מי)

[בית שלישי]
היה זה הרופא, רופא הבית
שרצח את בסי סמית
הרופא אשר עמד שם על הסף
וראה אותה גוססת מול עיניו
“ואמר, “פה אין כניסה לשום כושית
הוא רצח את בסי סמית

[פזמון]
מי, מי, מי, אלי
מי רצח את בסי סמית? (מי רצח את בסי סמית?)
מי, מי, מי, אלי (מי)
?מי רצח את בסי סמית
[בית רביעי]
ההיית גם אתה מכולנו
?בין רוצחיה של בסי סמית
וכולנו שם ראינו דם ליבה
אך הנחנו לה לגמור כמו כלבה
וגם אנו אשמים נהיה תמיד
במותה של בסי סמית

[פזמון]
מי, מי, מי, אלי
מי רצח את בסי סמית? (מי+מי+מי+מי+מי)
מי, מי, מי, אלי (מי)
?מי רצח את בסי סמית

מי, מי, מי, אלי (מי+מי+מי+מי)
?מי רצח את בסי סמיתRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...