azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

הבנות נחמה – so far – habanot nechama lyrics

Loading...

[בית 1]
מפליאה ומאיירת חיי בכל עת
מנשימה את נשמתי, משמיעה הגיגי
יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די
ימים כלילות רק רוצה לא להיות
והמתנה, המתנה המותנית באהבה
נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי “תן אם…”, בלי תנאים

[פזמון 1]
so far, you see the sky
you cry, you don’t know why
it’s joy, it’s happiness
the rainbow makes you feel high
so far, you see the sky

[בית 2]
אולי אלבש גלימה זוהרת
אגדיל עקביי ארחיב מימדי
גם זה לא ישמיע אותי וודאי
ואם אקפוץ לגובה מעבר לאופק
אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק
מה עוד אעשה כדי לעלות
הדרך שלי, לעבוד, לעבוד
לאבד לאיבוד
כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד
האם אתרסק ואתפזר לאנחות
או כך ביקום אמשיך להיות
?בדרך ארוכה מתישה וקסומה, ולאן
אינני מקבלת אותה
אולי חשבתי קצת יותר מדי
עלי לעשות את דרכי
שכחתי קמעה
אני סתם סתם
מהלכת על פני האדמה
לא חזקה בעוצמה
מתבזבזת על עוד קפה בבוקר
או ללכת לסרט
הבריחה מאהבה עצמית גורלית
כל שאבקש לקבל התפזר באוויר
המביא לא מביא לנשמה
זה

[פזמון 1]
so far, you see the sky
you cry, you don’t know why
it’s joy, it’s happiness
the rainbow makes you feel high
so far, you see the sky
the rainbow makes you feel high, high

[2 פזמון]
so far you see the sky
you cry you don’t know why
it’s joy, it’s happiness
the rainbow makes you feel high, so far, you see the sky

[אאוטרו]
מפליאה ומאיירת חיי בכל עת
מנשימה את נשמתי
משמיעה הגיגי
יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די
ימים כלילות רק רוצה להיות
והמתנה, המתנה המותנית באהבה
נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי “תן אם…”, בלי תנאים