azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

מוטי וייס – מחשבות טובות | machshavot tovot – moti weiss lyrics

Loading...

מילים:
פעם הגיע יהודי לצדיק ואמר לצדיק
יש לי מחשבות רעות
ענה לו הצדיק, מחשבה טובה ודיבור של אמת..

מחשבות טובות!
איי איי איי איי איי איי איי
איי איי איי איי איי איי איי
איי איי איי איי איי

דיבורים טוביים!
איי איי איי איי איי איי איי
איי איי איי איי איי איי איי
איי איי איי איי אייRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...