azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

מוטי וייס – tachzir et hashanim – תחזיר את השנים – moti weiss lyrics

Loading...

תחזיר את השנים
שאהבנו בגדול
הזמנים שהפכנו כל אבן

בנינו מגדלים
הגשמנו חלומות
לא ידענו קיין והבל

צעקתי ברחוב
הכאב חזק מאוד
שכחנו, מאיפה באנו, הכל חרב

צעדנו יד ביד
הנצחנו חלומות
מרפאים שברים עד היום הזה

פזמון:
כל מה שבקשתי
לשיר איתך פזמון
לשיר את הכאב
תפילה שתקרב

לחיות זמנים תמימים
להחזיר ימים קדומים
ויהפכו פזמוני לרחמים
אני רוצה
למשוך מילים
שפגעו בי לפעמים
על המעשים שאני מתחרט

כמו אב לבן תמים
שטעה קצת בשבילים
בזרועות פתוחות
אותי מקבל

כל מה שבקשתי
לשיר איתך פזמון
לשיר את הכאב
תפילה שתקרב

לחיות זמנים תמימים
להחזיר ימים קדומים
ויהפכו פזמוני לרחמים…

נכון שנפגעתי
במחשבה שנייה לחשתי לעצמי
מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר
ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם
אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו
ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולםRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...