azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

מוניקה סקס – 180 – monica sex lyrics

Loading...

[בית 1]
איך זה שאני כזה בחור נחמד ו…
הביקוש לנחמדים כל כך ירד ש…
תפסתי איזה גל כך לבינתיים
ופיתחתי לעצמי סטייה או שניים

[פזמון]
לנסוע על 180
לחכות שבוע בקופת חולים
לנסות לכתוב בחרוזים
למה מה קרה
למה מה קרה
למה מה קרה
למה מה קרה

[בית 2]
איך זה כל אחד נהיה לי איזה רוק סטאר
כשלי עדיין יש קשיים לשרוך ת’אולד סטאר
כי העיניים מפוצצות לכלוך של בוקר
אבל זה לא קשור
!!!אז די

[פזמון]
לנסוע על 180
לחכות שבוע בקופת חולים
לנסות לכתוב בחרוזים
למה מה קרה
למה מה קרה
למה מה קרה
למה מה קרה

[גשר]
לנסוע על 180
לחכות שבוע בקופת חולים
לנסות לכתוב בחרוזים
למה מה קרה
למה מה קרה

[אאוטרו]
למה מה קרה
למה מה קרה