azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

רונה קינן – hapa’am ha’achrona – הפעם האחרונה – rona kenan lyrics

Loading...

[בית 1]
לא ידעתי מה לומר
היא עצרה בצד הכביש
ונלקח ממני משהו שלא היה שלי
לא ידעתי מה לומר
היא חתמה את השיחה
וידעתי שהפעם בלי ספק
זאת הפעם האחרונה

[פזמון]
כל הגשרים כבר נשרפו מזמן
רק אני לא ראיתי מרחוק עשן
כל החיילים שלי הלכו לשם
או, או

[בית 2]
לא ידעתי איך לחזור
מהפעם האחרונה
אל הרגע שלפני הטעות הראשונה
לא ידעתי איך לחזור
מקרקעית הבור
אל מפלס הנשימה
אל הפעם, אל הפעם הראשונה

[פזמון]
כל הגשרים כבר נשרפו מזמן
ורק אני לא ראיתי מרחוק עשן
כל החיילים שלי הלכו לשם
או, או
כל הגשרים כבר נשרפו מזמן
רק אני לא ראיתי מרחוק עשן
כל החיילים שלי הלכו לשם
כל הגשרים כבר נשרפו מזמן
רק אני לא ראיתי מרחוק עשן
כל החיילים שלי הלכו לשם
או, או