azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

שגיא ברייטנר – koach hakvida – כח הכבידה – sagi braitner lyrics

Loading...

[בית 1]
היי בייב, סליחה שהתעכבתי
איבדתי את עצמי בין שיעור לעוד למבחן
קשה לי לדבר וזה יהיה דרמטי
אבל חשוב לי לשים את הכל על השולחן
אלוהים, אני נראה לי משתגעת
אם היה לי פסיכולוג הוא התפטר
איך אתה סובל אותי אנ’לא יודעת
כל אחד אחר היה נלחץ ומוותר

[פזמון]
אתה כח הכבידה שלי
תמיד רגליים על הקרקע
אבל אני צריכה לעוף
הגוף שלי חולה
מאז אותו הלילה
ואין לי איך לצאת מזה

[בית 2]
כל יום, הולכת ודועכת
הייאוש גובר עלי לאט לאט
המציאות הזאתי לא צפויה
הכל מתוכנן ואז בום בבת אחת
הבן זונה שהרס לי ת’אינטימיות
לא אתן לו להרוס אותה לעד
הגיע זמן לקרוא תיגר על המפלצת
ואני חייבת לעבור את זה לבד

[פזמון]
אתה כח הכבידה שלי
תמיד רגליים על הקרקע
אבל אני צריכה לעוף
הגוף שלי חולה
מאז אותו הלילה
ואין לי איך לצאת מזה

[גשר]
ואין לי איך לצאת מזה
אין לי איך לצאת מזה
אין לי, אין לי, אין לי איך לצאת מזה
אין לי איך לצאת מזה
אין לי איך לצאת מזה
אין לי, אין לי, אין לי איך לצאת מזה
אין לי איך לצאת מזה

[פזמון]
אתה כח הכבידה שלי
תמיד רגליים על הקרקע
אבל אני צריכה לעוף
הגוף שלי חולה
כי קפאתי אז בלילה
ואין לי איך לצאת מזה
אתה כח הכבידה שלי
תמיד רגליים על הקרקע
אבל אני צריכה לעוף
הגוף שלי חולה
כי קפאתי אז בלילה
ואין לי איך לצאת מזה

HOT LYRICS

Loading...

Random Lyrics