azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

ศรีจันทร์ วีสี – ครางชื่ออ้ายแน lyrics

Loading...

ในคืนนี้คนดีสิมีแฮงกับเขา
แต่งตอนเช้าส่งเข้าหอ
แล้วหย่าวต่อยามแลง

อกแฟนเก่าจั่งอ้ายขอหยังได้บ่คำแพง
ยามเจ้ามีแฮงกับเพิ่น
ครางชื่ออ้ายแนได้บ่

มันบ่ง่ายจั่งซั่น
ฮอดเวลานั้นเขาสิยันน้อง
น้องเฮ็ดเพื่อปากท้อง
ครอบครัวพี่น้องให้เพิ่นสบาย
เถิ่งบ่ได้ฮักเขาให้ครางชื่อเจ้า
ย่านเขาฆ่าตาย
เผลอหยุดปากยามใด๋
อาจสิเซอร์ไพร์ให้มีชื่อพี่

อ้ายมันบุญบ่มีสิพาคนดี
บายศรีป้อนไข่
สู้แต่นาแต่ไฮ่
คบไปกะหน่าย
สิแหล่ดำปี๋
เตียงบ่นุ่มจั่งเขา
นอนเสื่อเก่า ๆ ยามหย่าวบ่ดี
มื้อนี่เจ้าได้ดีให้ฮ้องชื่อพี่แนเด้อก้อนคำ

อ้ายจ๋าเป็นบางยามได้บ่
ยามเขาเปิดเพลงคลอ
สิอี๋อ๋อปล่อยไก่
ดูหลายติน้องกะย่านตาย
หากว่าเขาจับได้ เขาสิไล่ฆ่าหนี้
สิจัดให้ตามคำขอ
หลูโตนอยู่พอที่แต่งงานหนี
แลงนี้สิจัดชื่อพี่ยามเขาขึ้นขี่ให้พี่ชื่นใจ

อุ๊ย อุ๊ยๆ อุ๊ยๆ อุ๊ยๆ อุ๊ยๆ อุ๊ยๆ อุ๊ยๆ อุ๊ย
โอ๊ะ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะๆ โอ๊ะ
อี๊ อี๊ๆ อี๊ๆ อี๊ๆ อี๊ๆ อี๊ๆ อี๊ๆ อี๊
อ้าย อ้ายๆ อ้ายๆ อ้ายๆ อ้ายๆ อ้ายๆ อ้าย จ๋า