azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

payam turk – nifrətim artır sənə lyrics

Loading...

istiyirəm ki mən yazam qələm susur vərəq kəsir əllərimi
sənin bu pisliyinin ağırlığı somurur qələm lənciləri
adını yazmır qələm nifrət ilə kağızı cırır
bir sətir başa yetirmirəm qabar edir əllərimi
hər gecə yatanda mən,mən sənə duvar mənə
nifrət edir uçur başıma ölmürəm mən
daha nə qədər dözüm mən
ya gəl al bu canı ya çıx yuxularımdan
rahat bitirim qoca dünyanı
hər gecə sənin şək!llərin alır məni məndən
vərəqləyirəm albomu düşür yadıma sözlərin
o gözlərin başqasın sevir indi
daha sözüm yox o gözə yalançı çıxdı gözəl
qəlbim nə qədər dözə sənin ağlına bu hicrana
bəsdir bu qədər pislik səni mən necə bağışlayım
necə sənin dodaqların başqasının dodaqlarını
islatmağa dözsün ürək məni nifrətə bürüdün

məni dəli edib nifrət,uzan məndən qalma burda
ağlım başı,başım bədəni hey incidir birbirini
nifrət,nifrətim artır sənə amma dəli mən oluram
amma dəli mən oluram
məni dəli edib nifrət,uzan məndən qalma burda
ağlım başı,başım bədəni hey incidir birbirini
nifrət,nifrətim artır sənə amma dəli mən oluram
amma dəli mən oluram

biraz ki fikir edirəm keçmişlərə bu günlərə
şeytan girir cildimə,nifrətim artır sənə
gözlərim yaşla dolur,nəfəsim çıxmır daha
qəlbim sinəmi cırır,qanım dayanır bu hirsdən
bu odur?ola bilməz belə insan!ya o bu?
özün de necə inanım biz birlikdə danışdığın sözlərin
hey fırlanır başımda beynimi qızdırır belə
ağlımı başdan uçurdur çoxları sevgidən dəli
amma mən nifrətdən,artır hər dəyqə nifrətim o gözlərinə
alıram şəkilivü ələ səndən mənə qalan tək bu
qanla dolur gözlərim qanım qaralır damarda
sıxıram şəkilivü əldə istiyirəm cıram bunu
dodağım dilə gəlir ki gecələr nə öpüm yatım?
qəlbim dözmür buna alıram bağrıma
təzdən nəhlətlər sənə gəlsin,o gözəl gözlərinə
nəhlətlər sənə gəlsin

məni dəli edib nifrət,uzan məndən qalma burda
ağlım başı,başım bədəni hey incidir birbirini
nifrət,nifrətim artır sənə amma dəli mən oluram
amma dəli mən oluram
məni dəli edib nifrət,uzan məndən qalma burda
ağlım başı,başım bədəni hey incidir birbirini
nifrət,nifrətim artır sənə amma dəli mən oluram
amma dəli mən oluram

sən gedəndən dəliyəm mən
ya hər şey mənə nifrət edir ki bilmirəm mən
küçələr qəbul etmir sənsiz addım atam üstünə
basıram zığlı ayağı boğazına mən xəfələyirəm
o məni titrədir,oynadır,yıxır
o qədər möhkəm təpik vururam mən hər addımda
məni sənsiz görməyə dadanan küçələr
küçənin binaları o qədər nifrət ilə baxırlar ki mənə
dizlərim dəyir torpağa yalvarıram uçmayın
tək bu boş otağın dört düvarı qalır mənə
birdə qanlı yumruğun şək!lləridir duvarda
gündüz mən duvara,gecələr qaytarır bu yumruqları
duvar mənə gecələr yuxuma gələndə sən mənim
tüklərim oxa çevirir qoymur yaxın gələm sənə
sən qaç məndən uzan,nifrətim artır sənə
sən qaç məndən uzan
nifrətim artır sənə nifrətim artır sənə…