azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

pentagram – bu alemi goren sensin lyrics

Loading...

[sã¶z: aã¾ã½k veysel]
[vokal: hakan utanhaã§]

bu alemi gã¶ren sensin
yok gã¶zã¼nde perde senin
haksã½za yol veren sensin
yok mu suã§un bunda senin
bu alemi gã¶ren sensin

kainatã½ sen yarattã½n
herã¾eyi yoktan var ettin
beni ã§ã½plak dã½ã¾ar’ attã½n
cã¶mertliã°in nerde senin
bu alemi gã¶ren sensin

adem’i sã¼rdã¼n, bakmadã½n
cennette de bã½rakmadã½n
ãžeytanã½ niã§in yakmadã½n
cehennemin var da senin
bu alemi gã¶ren sensin

veysel neden aklã½n ermez
uzun kã½sa dilin durmaz
eller tutmaz gã¶zler gã¶rmez
bu acayip sã½r da senin
bu alemi gã¶ren sensin