azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

pentagram – s1r lyrics

Loading...

kaybolmuã¾luk dert olmasã½n sana
yã¶nler yalan hep aynã½ yoldayã½z
can bir nefes, yã¼k olmasã½n sana
kesme sakã½n hep aynã½ daldayã½z

uyan a㧠gã¶zlerini
ã–mã¼r biter yol kalã½r
uyan a㧠artã½k kalbini
akã½l biter sã½r kalã½r

yalnã½zlã½ã°ã½n dert olmasã½n sana
baã°lanmã½ã¾ã½z derinden biz bize
dã¶rt bir yanã½n karanlã½k olsa da
bu yalnã½zlã½k bã¶lã¼nmã¼ã¾ herkese

uyan a㧠gã¶zlerini
ã–mã¼r biter yol kalã½r
uyan a㧠artã½k kalbini
akã½l biter sã½r kalã½r