azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

playboi gashy – matos – מטוס lyrics

Loading...

[אינטרו]
יה, יה, יה, יה, יה, יה, יה, יה
יה, יה, יה, יה, יה, יה,יה, יה

[פזמון]
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס

[בית 1]
אני עף באוויר כמו מטוס
מזגתי שמפניה לכוס
גורם לפלנטה לקרוס
ועוד לא התחלתי לפרוץ
אני עף באוויר כמו פרפר
והגבר שלך מכוער
הוא בא עם הגאנג שלו לבר
הוא ישב שם לבד על הבר
ביץ אל תבואי היום
ביץ אל תבואי מחר
קונה לך משקף די יקר
אבל אל תבקשי תמספר
יש לי מלא חברות
לא קיבלתי ריג’קט מבנות
אבל אין לי בכלל אמונות
חוץ מאמא כולן זונות
[פזמון]
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו מטוס

[בית 2]
קניתי ואז מכרתי
אם עוד לא הבנת אני פלייבוי גאשי
אני לא מלשין כי אני לא טקאשי
עוד לא עליתי אז עוד לא נפלתי
סינמה סיטי חיים תחלום
יש לי ארון עם בשמים של קולון
אין על מה לבזבז העשירון העליון
עובד כמו חמור להשיג תעליון
בא לי לעוף באוויר
שהפייסל ישרוף תתחביר
שיתלו תתמונה שלי על קיר
אגדה שהביץ שלך תכיר

[אאוטרו]
עף באוויר כמו מטוס
עף באוויר כמו טייס
עף באוויר כמו ציפור
עף באוויר כמו טווס
יה, יה, יה, וואי, וואי, וואי
ביצ’!Random Lyrics

HOT LYRICS

Loading...