azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

rəvanə qurbanova – söylə lyrics

Loading...

[bənd 1]
günlərin ötüşür bir uyqu kimi
dərədən dərəyə aхan su kimi
günlərin ötüşür bir uyqu kimi
dərədən dərəyə aхan su kimi

sevgilim hərcayi bir ahu kimi
sevgilim hərcayi bir ahu kimi
hicran dağlarını aşarmı, söylə?
hicran dağlarını aşarmı, söylə?

[nəqərat]
sənsiz nə zövqü var bağın, baharın?
açan çiçəklərin, uçan quşların?
sənsiz cənnət olsa kainat yarı
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?

[bənd 2]
səninlə bağlayıb mən əhdi+peyman
dedim: ‘’qismətimiz olmasın hicran’’
səninlə bağlayıb mən əhdi+peyman
dedim: ‘’qismətimiz olmasın hicran’’
müşfiq quş olsa da, görəsən, bir an
[keçid]
yar… ay aman, aman…
ayüzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan?
yar… bir söylə, kimin şəninə şayan olacaqsan?
yar… yar… ey… zülmət gecə, sən nurlu çıraq
bəd gözə gəlmə… yar… a+a+a+ay…
ey abi+həyat, sən kimə canan olacaqsan? yar… ey…

[nəqərat]
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?
heç mənim ruhumu oxşarmı, söylə?Random Lyrics

HOT LYRICS

Loading...