azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

tkt – พ่ายนม (cover) lyrics

Loading...

บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม
บ่ได้มีนมใหญ่ๆคือเขา

น้องหัวแต่ฮู้มื้อนี้ว่าคนดีบ่มีค่า
คนที่อ้ายตามหาคือคนสวย
น้องมันมีแค่ใจฐานะบ่ได้ร่ำรวย
เลยถืกคนสวยเอาใจอ้ายไป

น้องกะฮู้ว่าน้องหน้าตาสู้ไผบ่ได้
จั้งใด๋ๆกะแพ้เขา

บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม
บ่ได้มีนมใหญ่ๆคือเขา
น้องบ่ได้อวบได้ขาวอ้ายเลยทิ้งไป
น้องบ่ได้มีซ่ำเขาเลยต้องปวดร้าวไปทั้งหัวใจ
กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่เลยต้องแพ้เขา

ต่อไปกะขอให้อ้ายโชคดีกับคนที่ฝัน
ให้เขาคนนั้นฮักเจ้าเบิ่ดใจ
ส่วนน้องคนนี้สิถอยออกให้ไกล ๆ
ปล่อยให้อ้ายไปมีแฮงนำเขา

น้องกะฮู้ว่าน้องหน้าตาสู้ไผบ่ได้
จั้งใด๋ๆกะแพ้เขา

บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม
บ่ได้มีนมใหญ่ๆคือเขา
น้องบ่ได้อวบได้ขาวอ้ายเลยทิ้งไป
น้องบ่ได้มีซ่ำเขาเลยต้องปวดร้าวไปทั้งหัวใจ
กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่เลยต้องแพ้เขา

น้องกะฮู้ว่าน้องหน้าตาสู้ไผบ่ได้
จั้งใด๋ๆกะแพ้เขา

บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม
บ่ได้มีนมใหญ่ๆคือเขา
น้องบ่ได้อวบได้ขาวอ้ายเลยทิ้งไป
น้องบ่ได้มีซ่ำเขาเลยต้องปวดร้าวไปทั้งหัวใจ
กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่เลยต้องแพ้เขา

บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม
บ่ได้มีนมใหญ่ๆคือเขา
น้องบ่ได้อวบได้ขาวอ้ายเลยทิ้งไป
น้องบ่ได้มีซ่ำเขาเลยต้องปวดร้าวไปทั้งหัวใจ
กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่เลยต้องแพ้เขา
กะย้อนเจ้าของบ่ใหญ่เลยต้องแพ้เขา