artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

the kastle – กลับมาที่เธอทุกที lyrics

Loading...

อาจเป็นเพราะความทรงจำที่สวยงาม
อาจเป็นเพราะวันดีดีเหล่านั้น
อาจเป็นเพราะเราสองคนเคยรักกัน

ที่ทำให้ฉันยังลืมเธอไม่ลง

กลับมาที่เธอทุกที
ไม่มีทางออกจากตรงนี้
เหมือนคนจนตรอก
ต่อให้หนีไปไกลเท่าไร
ก็ลบเธอไปจากใจไม่ไหว
ไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไร

อยากจะลืมเธอไปมีชีวิตใหม่
อาจจะพบใครที่ดีกว่านี้
แต่ไม่มีใครแทนเธอได้สักที
มาจนวันนี้ยังลืมเธอไม่ลง

กลับมาที่เธอทุกที
ไม่มีทางออกจากตรงนี้
เหมือนคนจนตรอก
ต่อให้หนีไปไกลเท่าไร
ก็ลบเธอไปจากใจไม่ไหว
ไม่รู้ต้องทนอีกนานไหม

กลับมาที่เธอทุกที
ไม่มีทางออกจากตรงนี้
เหมือนคนจนตรอก
ต่อให้หนีไปไกลเท่าไร
ก็ลบเธอไปจากใจไม่ไหว
ไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไร


the kastle - กลับมาที่เธอทุกที lyrics are property and copyright of their owners and provided for educational purposes and personal use only.