artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

the kastle – กลับมาที่เธอทุกที lyrics

อาจเป็นเพราะความทรงจำที่สวยงาม
อาจเป็นเพราะวันดีดีเหล่านั้น
อาจเป็นเพราะเราสองคนเคยรักกัน

ที่ทำให้ฉันยังลืมเธอไม่ลง

กลับมาที่เธอทุกที
ไม่มีทางออกจากตรงนี้
เหมือนคนจนตรอก
ต่อให้หนีไปไกลเท่าไร
ก็ลบเธอไปจากใจไม่ไหว
ไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไร

อยากจะลืมเธอไปมีชีวิตใหม่
อาจจะพบใครที่ดีกว่านี้
แต่ไม่มีใครแทนเธอได้สักที
มาจนวันนี้ยังลืมเธอไม่ลง

กลับมาที่เธอทุกที
ไม่มีทางออกจากตรงนี้
เหมือนคนจนตรอก
ต่อให้หนีไปไกลเท่าไร
ก็ลบเธอไปจากใจไม่ไหว
ไม่รู้ต้องทนอีกนานไหม

กลับมาที่เธอทุกที
ไม่มีทางออกจากตรงนี้
เหมือนคนจนตรอก
ต่อให้หนีไปไกลเท่าไร
ก็ลบเธอไปจากใจไม่ไหว
ไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไร


- the kastle lyrics

the kastle - กลับมาที่เธอทุกที lyrics are property and copyright of their owners and provided for educational purposes and personal use only.