azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

vusi nova – naninina lyrics

Loading...

ndikhumbula amaxhesha akudala
usekhona emhlabeni wena
ndikhumbula immfundiso zakho…

ndicela uku bonga mama…
kalok utata wasi shiya kudala
ibiyi ntando yakho bawo
umama wazama ngakho konke emandleni.
lade lafika elakhe ixesha…

bawo ndiyaku cela ndinga danisi abazali bam
naninina bawo ndiyaku cela nkosiyam
ndinga danini abazali bam naninina
bawo…
ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina bawo diyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam nanina bawo
bawo ndiyacela kuwe
oh qhamatha cela undiphe amandla ndibengumnthu wabantu nkosiyam . njengoba ndafundiswa ekhaya ndiyabulela abazali bam nkonke endikwenzayo imizamoyamu yokubonisa abantu intliziyo zenu andisakwazi ukuzibamba mna inyembezi uthimandenze njani mmm bawo…

bawo ndiyaku cela ndinga abazali bam naninina bawo
bawo ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina bawo …
ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina bawo
ndiyaku cela nkosi yam ndiyaku ndinga danisi abazali bam naninina bawo.

ohh. mama nawe tata ndicela ninga xhali ngam
kalok umarhadebe uyenzile .indima yakhe lalani ngoxholo uqhatho nilu fezile umsebenzi wenu niwu qibile apha emhlabeni bawo!!!…
ndiyaku cela ndinga danisi abazali bam naninina bawo
ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam naninina
nanina nanina .ahaaaa.
bawo ndiyaku cela ndinga danisi abazali bam nanina bawo
ndiyaku cela nkosi yam ndinga danisi abazali bam nanina
naninina… naninina …naninina… naninina… naninina…
bawo …
(end)