azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

16 horsepower – single girl lyrics

Loading...

single girl, single girl
she’s goin’ dressed fine
oh, she’s goin’ dressed fine
married girl, married girl
wears just any kind
oh, she wears just any kind

single girl, single girl
go to store and buy
oh, go to store and buy
married girl, married girl
rock the cradle and cry
oh, rock the cradle and cry

single girl, single girl
go just where she please
oh, go where she please
married girl, married girl
baby on her knee
oh, baby on her knee

single girl, single girl
she’s goin’ dressed fine
oh, goin’ dressed fine
married girl, married girl
wear just any kind
oh, wear just any kind