azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

365 daband – bong bong bang bang lyrics

Loading...

bài hát: bống bống bang bang
(tấm cám chuyện chưa kể ost)
ca sĩ: 365

ngày xưa xưa ơi là xưa
ở một nơi đồng quê bát ngát
nhà kia có hai chị em
tên được cha đặt là tấm cám
từ thuở ấu thơ
tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ
sẽ có ngày tấm thân này
tìm ra lối thoát về nơi ấm êm
sinh ra trong gia đình
vô tâm không thương mình
thương thay cho thân phận
đời cô tấm
vui chơi hay sa đà
rong chơi đi la cà
không quan tâm ai
trời ơi con cám
lừa tấm lấy hết cá tôm
một mình cám
ấp ôm chiến công về nhà
tấm ơi chớ lo
hạnh phúc sẽ đến với người thật thà
ối a
i a i a ia i a
ối a
i a i a ia i a
ối a
i a i a ia i a
bống bống bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống bống bống bang bang
chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người
bống bống bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống bống bống bang bang
ngày xưa xưa ơi là xưa
ở một nơi đồng quê bát ngát
nhà kia có hai chị em
tên được cha đặt là tấm cám
từ thuở ấu thơ
tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ
sẽ có ngày tấm thân này
tìm ra lối thoát về nơi ấm êm
sinh ra trong gia đình
vô tâm không thương mình
thương thay cho thân phận
đời cô tấm
vui chơi hay sa đà
rong chơi đi la cà
không quan tâm ai
trời ơi con cám
lừa tấm lấy hết cá tôm
một mình cám
ấp ôm chiến công về nhà
tấm ơi chớ lo
hạnh phúc sẽ đến với người thật thà
ối a
i a i a ia i a
ối a
i a i a ia i a
ối a
i a i a ia i a
ối a
i a i a ia i a
bống bống bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống bống bống bang bang
chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người
bống bống bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống bống bống bang bang
bống bống bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống bống bống bang bang
chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người
bống bống bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống bống bống bang bang