azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

365daband – bong bong bang bang lyrics

Loading...

ngày xưa xưa ơi là xưa
ở một nơi đồng quê bát ngát
nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là tấm cám

từ thuở ấu thơ tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ
sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm
sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình
thương thay cho thân phận đời cô tấm
vui chơi hay sa đà, rong chơi đi la cà không quan tâm ai, trời ơi con cám
lừa tấm lấy hết cá tôm
một mình cám ấp ôm chiến công về
nhà
tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà
ối a… ối a…
bống bống… bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống… bang bang chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người
ngày xưa xưa ơi là xưa
ở một nơi đồng quê bát ngát
nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là tấm cám
từ thuở ấu thơ tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ
sẽ có ngày tấm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm
sinh ra trong gia đình vô tâm không thương mình
thương thay cho thân phận đời cô tấm
vui chơi hay sa đà, rong chơi đi la cà không quan tâm ai, trời ơi con cám
lừa tấm lấy hết cá tôm
một mình cám ấp ôm chiến công về
nhà
tấm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà
ối a… ối a…
bống bống… bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
bống bống… bang bang chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người