azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

alex prokuplja – ma ava lyrics

Loading...

(1 verse)
jek dive kereja man, te ovel o sveto mlo
javer dive mangava, te ovav mulo
jek dive shuzo oset, na nadeja man
javer dive rovava me, edvaj smirinavaman

(pre+hook)
isi dive, sukar sijan
pashe manzar mangli sijan
isi dive, sa javer
ni me nasti te haljovav

(hook)
molinavatut, ma ava
ma tuke te merav
muk man, bizo tlo te siklovav
ma ava, ma tuke te merav
po shukar…
ma ava, ma tuke te merav
muk man bizo tlo te siklovav
ma ava, ma tuke te merav
po shukar…

(2 versе)
jek dive phenеja mange, mrzinejaman
a jek dive nasti bizo mande, but mangejaman
de shukar, de loshno, manzar buninejaman
jek dive takjarejaman, a jek shudrarejamanRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...