azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

anna papyan – laley lyrics

Loading...

լալե՜յ
ճարել ես ինձանից սիրուն ջահել
պահել մտքումդ նրա սին խոսքերը
շարե՜լ
լալե՜յ,միայնությունը ինձ մանկուց է դեռ վախեցրել
իսկ դու ճարել ես ինձանից սիրուն ջահել
շարել, իմ նվիրած փայլուն թելին
էն սերերիդ սև ուլունքները
լալե՜յ,ճարել ես ինձանից սիրուն ջահել
պահել մտքումդ նրա սին խոսքերը, շարել
լալե՜յ ես միևնույն է դեռ սիրում եմ խենթ պարել
թեկուզ ինձ հետ պարում է լոկ քո ստվերը,լալեյ
իսկ դու շարել, իմ նվիրած փայլուն թելին
էն սերերիդ սև ուլունքները
ես այս գիշեր կմոռանամ կողպել դռները
ներս կթողնեմ անցորդներին բոլոր, լալե՜յ
ճարել ես ինձանից սիրուն ջահել
պահել մտքումդ նրա սին խոսքերը, շարել
իմ նվիրած փայլուն թելին
էն սերերիդ սև ուլունքները