azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

gord (irn) - jib bor lyrics

Loading...

[قسمت اوّل]
یه دیقه واسّا بینم
بذار حلّش کنیم اگه داستانی هست
من پوزه‌ی خاکو به خاک مالیدم
گفتم که شیفته‌ی قاپ‌بازی‌ام
اگه شَک داری بکن پرس‌وجو
می‌ذارم لای زخمات استخون
پاتوقم مسیرای پُرعبور
از جیب تا مُخ می‌شه لخت و عور
شده خورجینِ عدالت پاره
این سوسولا می‌گن به ما اراذل
چی چیو خجالت داره؟
هنر خیابونیه؛ ظرافت داره
یه ذرّه فکر می‌خواد یه دستِ فِرز
سر سفره‌ی خالی می‌شه اخته عشق
امّا قمه که شیکمتو سفره کرد
با خایه‌مالی در نمیاد از دلت
راستی خفت‌گیرم بودم؛ خشنه یکم
خون که رو کاغذت لِی‌لِی می‌ره
صفا می‌ره از چرک‌نویست
دیگه دست و دلت به شعر نمی‌ره
شانس شاباش نداد پا رقصِ تاس
من می‌دونستم چشمای مادر به راه‌ست
نشد جیگر‌گوشَشو آدما بشناسن
کف شهر شدم آدم‌شناس
کیف قاپیدن کارِ جیک ثانیه‌س
روش خط می‌ندازیم هرکی شیر بازی کرد
خلاصه که دوروها رو درمی‌یابیم
لفظو بار می‌زنیم؛ رپ می‌چاقیم
دُکی خوش‌لباسِ نخ‌نما
از اصل افتاده‌ی اسب‌سوار
بذار طولانیش نکنیم با عرض اندام
اصلاً جیب‌بُر شدم چون دست‌تنهام
[همخوان]
چرا همه کفری‌ان از دَلِه‌دزدا؟
کی خبر داره از دِلِ دزدا؟

[قسمت دوّم]
کی می‌گه شغلِ ما نی آبرومند؟
آقا جیب‌بُر کدومه؟ من داروغم
راس می‌گی آبی ازم گرم نمی‌شه
چون سیراب نمی‌شم از آب خُنک
جایی که آدما عوض می‌شن رنگ به رنگ
ما یه دل صاف داریم و یه دست کج
بوده منطقهَ‌م مُفت‌برِ مَنطِقم
دایی طلبش هستی یه پند بدم؟
اگه تو کیفت عکسه که وابسته‌ای
عین خودمی؛ بازنده‌ای
مهمون ناخونده پذیرا باشیم
هر بزمی که باشه صاب‌مجلسیم
خاکی نی هرکی که خورده زمین
دو بِیت خرجت می‌شه از پُشتِ دَخل
قافیه‌ها حبسه تو جمله‌بندیم
سلامتی رپکُنای نکته‌سنج
دیدم جیب‌خالیاشو با پُزِ عالی
تهِ بن‌بستای نامتناهی
یه کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه دارم
چون پشت پا می‌خوری جا آش خالهَ‌ت
توی لاف‌زَن فقط برا غُلُو خوبی
ریز می‌بینمت‌ و درشت‌گویی
ما مرامو نسیه دادیم
بهره‌ش شده هلفدونی
یادگار هم‌بندیمه؛ سوغاتِ شب‌گردیه
بعد عمری دست‌به‌سر شدن
برا دست‌تنگی نی برا سرگرمیه
خیابون قمارخونهَ‌س
زنده‌باد اونی‌که جونو باخت می‌ده
هم نون درآوردم هم شدم آب‌دیده
پس جیب‌بُری نون و آب می‌شه
[همخوان]
چرا همه کفری‌ان از دَلِه‌دزدا؟
کی خبر داره از دِلِ دزدا؟

[قسمت پایانی]
قسمتِ من می‌شه گوشمالی
چون من حقّو می‌گم؛ تو از قانون می‌گی؟
تنبیه صرفاً تشویقم می‌کنه
حیف واسه تابوهاتون تابوتی نی
اصلاح برا من به سلمونی ختم می‌شه
برا یه لال داری از لکنت می‌گی
فکر می‌کنم دیگه صحبتی نی
حالا مرخّص شم اگه رُخصت می‌دیRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...