azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

ibibio sound machine - mama say lyrics

Loading...

mama say ye say ye
say ye
mama say ye say ye
say ye
mama say ye say ye
say ye
mama say ye say ye
say ye
mama say make i honor am
mama say make i honor am
mama say make i honor am
mama say make i honor am
ini anyie mi keme, keme edi nam se anyie yiem
ame kem edi duk
duk da edi yanga anye
nte edi duok mmong
yak ima a yhogo isong
anyie ama ikama
kama nyin yie ubok amo

mama say ye say ye
say ye
mama say ye say ye
say ye
mama say ye say ye
say yе
mama say ye say ye
say ye
ado usua awak si ikud
asosong еdi ikike kiet
k’ ini ibaha
yak i wana edi ton mkpassi
ukpono ino awuwan
atoho eyong
yak afri nyin
ida diana kiet
koro anyie kama
ubok nyin ke esit

mama say make i honor am

mama say ye say ye
say ye
mama say ye say ye
say ye
mama say ye say ye
say ye
(so much hate around, we should be in love)
mama say ye say ye
say ye
(so much hate around, we should be in love)

afo keme edi nam an di bi nam
itie afon ono nyin
afo keme edi nam an di bi nam
itie afon ono nyin
afo keme edi nam an di bi nam itie afon ono nyin
afo keme edi nam an di bi nam itie afon ono nyin
if i ever needed you, i need you now
i just fall on my knees
if i ever needed you, i need you now
i just fall on my knees
if i ever needed you, i need you now
i just fall on my knees
if i ever needed you, i need you now
i just fall on my knees…
if i ever, if i ever
if i ever…Random Lyrics

HOT LYRICS

Loading...