azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

jessie mens – butterflies lyrics

Loading...

b+tterflies
eeeeh eeeeh is jessiemens
on this. (wicked)

y3 se odo k) de3 odo woo aaa aaa
odo yi mbaaa mahaa
nanso mate ahw3 w) doo mu
mate ahw3 w) doo ooo
eeeeh

baby, boy you drive me crazy
bad girl been soo lately
you make me
wonna do things all night
honey!!!!
i just wanna be your lady
cos you drive me crazy
odo yewu 3du anadwoaaa
medaa m3nda

w) ho adwendwen
na’k+mi ooo
anopa, wiiya, anadwo nyinaaa
m3 hu s33
3y3 wo nkoaa odoyewu oo

boy your love is k!lling me
k!lling me
your love is k!lling me softly
odo yi 3b3 k+mi oo
3b3 k+mi ooo
odo yi b3k+mi oooo

hey odoyewu
mak+ma mu ooo
3y3 wo nkoaaaa
obiaa ni hu ooo
odo w’amba me wuoo
w’ambaa me wu aaa

wo hu adwendwen
nak+mi oo anopa wiaa anadwo nyinaa
me hu s3 3y3 wo nkoaa
odo yewu ooaa
wo hu adwendwen
nak+mi oo anopa wiaa anadwo nyinaa
me hu s3 3y3 wo nkoaa
odo yewu ooaa

am playing no games
with you
baby am good for you
boy am in love with you
always be there for you
am playing no games
with you
baby am good for you
boy am in love with you
always be there for you

odo kakra eeh
sika kakra eeh
so me nsa
yedi asa
anadwo yi de3
mafa wo la

wo hu adwendwen
nak+mi oo anopa wiaa anadwo nyinaa
me hu s3 3y3 wo nkoaa
odo yewu ooaa
wo hu adwendwen
nak+mi oo anopa wiaa anadwo nyinaa
me hu s3 3y3 wo nkoaa
odo yewu ooaa

am playing no games
with you
baby am good for you
boy am in love with you
always be there for you
am playing no games
with you
baby am good for you
boy am in love with you
always be there for you