azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

myslovitz – pierwszy raz lyrics

Loading...

pierwszy raz zobaczy³ co to mi³oœæ
w upaln¹ noc we œnie
gdy ujrza³ j¹ coœ nagle siê zmieni³o
doznany szok poruszy³ nim

ca³owa³ wci¹¿ jej smuk³¹ d³ug¹ szyjê
przenika³ go cudowny dreszcz
odesz³a w dal i wszystko siê skoñczy³o
pozosta³ mu mi³oœci smak

jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
i zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
i zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

przywraca³ wci¹¿ przerwane tamte chwile
zasypia³ tak i budzi³ siê
przerwany sen jej obraz w nocy mija³
znikaj¹c jak ruchomy cel

jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
i zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
i zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty

jak mam kochaæ kiedy ty jesteœ
i zaraz znikasz jak mam kochaæ kiedy ty