azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

như quỳnh – nếu xuân này vắng anh lyrics

Loading...

[verse 1]
xuân đã về anh có hay
hoa bướm vui mùa sum vầy
nơi phương trời anh có nhớ
một người luôn nhắc tên anh
và mơ duyên lứa đôi

[verse 2]
nếu xuân về vắng anh
ong bướm thôi dệt duyên lành
dây tơ trùng cung lỡ phím
cho khúc hát ái ân
từ nay lỡ tơ duyên
[điệp khúc]
thu qua đông tàn
nàng xuân mới sang
muôn sắc huy hoàng
xuân này nếu vắng anh
lạc bầy chim yến bay
ngày xuân như đông buồn

[verse 3]
nếu xuân này vắng anh
như lá khô buồn xa cành
như giao thừa im tiếng pháo
mai úa sắc bên hiên
thì đừng đến xuân ơi

[instrumental bridge]

[verse 4]
xuân đã về anh có hay
hoa bướm vui mùa sum vầy
nơi phương trời anh có nhớ
một người luôn nhắc tên anh
và mơ duyên lứa đôi

[verse 5]
nếu xuân về vắng anh
ong bướm thôi dệt duyên lành
dây tơ trùng cung lỡ phím
cho khúc hát ái ân
từ nay lỡ tơ duyên
[điệp khúc]
thu qua đông tàn
nàng xuân mới sang
muôn sắc huy hoàng
xuân này nếu vắng anh
lạc bầy chim yến bay
ngày xuân như đông buồn

[verse 6]
nếu xuân này vắng anh
như lá khô buồn xa cành
như giao thừa im tiếng pháo
mai úa sắc bên hiên
thì đừng đến xuân ơi

[đoạn kết]
như giao thừa im tiếng pháo
mai úa sắc bên hiên
thì đừng đến xuân ơi