azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

phan đinh tùng – tình chúa cao vời lyrics

Loading...

[chorus]
tình yêu chúa cao vời biết bao
nào con biết đáp đền thế nào
để cho cân xứng chúa ơi
để cho cân xứng chúa ơi

[verse 1]
ôi tình yêu thương chúa cao vời
tình yêu thương chúa muôn đời
người yêu con từ ngàn xưa
từ khi chưa có đồi non
từ khi chưa có trời cao
chưa có vầng trăng với ngàn sao
gọi con giữa muôn muôn người
tìm con giữa nơi bùn nhơ

[chorus]
tình yêu chúa cao vời biết bao
nào con biết đáp đền thế nào
để cho cân xứng chúa ơi
để cho cân xứng chúa ơi

[verse 2]
ôi vì con nên chúa quên mình
vì yêu nên hiến thân mình
gọi con nên bạn tình cha
dù bao sóng gió hiểm nguy
dìu con đi giữa trần gian ơn chúa ngày đêm ấp ủ con
vì con chúa quên thân mình
đời con mơ gì hơn

[chorus]
tình yêu chúa cao vời biết bao
nào con biết đáp đền thế nào
để cho cân xứng chúa ơi
để cho cân xứng chúa ơi

[outro]
con thành tâm dâng hiến trọn đời
thành tâm dâng hiến xác hồn
để nên tông đồ của cha và nên nhân chứng của cha
truyền rao chân lý của cha reo rắc lời cha khắp gần xa
rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu (x3)