azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

popcorn – kepo lyrics

Loading...

kepo

kepo!!!

kepo kepo ih ih kepo kepo ah ah

kamu kamu selalu ingin tahu
apa saja yang sedang ku lakukan
apa saja yang sedang ku kerjakan
kepo kepo ih ih kepo kepo ah ah

kamu juga selalu ingin tahu
apa yang sedang aku bicarakan
apa saja yang sedang ku pikirkan
kepo kepo ih ih kepo kepo ah ah

sebentar tanya (kamu dimana)
sebentar tanya (sama siapa)
lagi-lagi tanya (kamu sedang apa)
kepo kepo ih ih kepo kepo ah ah

kepo (kepo) selalu ingin tahu (selalu ingin tahu)
selalu tanya ini, tanya itu, ingin tahu aja
kepo (kepo) selalu penasaran (selalu penasaran)
selalu tanya ini (ini), tanya itu (itu), ingin tahu aja

kepo kepo ih ih kepo kepo
kepo kepo ah ah kepo kepo
kepo kepo ih ih kepo kepo
kepo kepo ah ah kepo kepo

kepo kepo kepo kepo
kepo kepo kepo kepo

kamu kamu selalu ingin tahu
apa saja yang sedang ku lakukan
apa saja yang sedang ku kerjakan
kepo kepo ih ih kepo kepo ah ah

kamu juga selalu ingin tahu ke-ke-kepo
apa saja yang sedang aku bicarakan ke-ke-kepo
apa saja yang sedang ku pikirkan
kepo kepo ih ih kepo kepo ah ah

sebentar tanya (kamu dimana)
sebentar tanya (sama siapa)
lagi-lagi tanya (kamu sedang apa)
kepo kepo ih ih kepo kepo ah ah

kepo selalu ingin tahu
selalu tanya ini, tanya itu, ingin tahu aja
kepo (kepo) selalu penasaran (selalu penasaran)
selalu tanya ini (ini), tanya itu (itu), ingin tahu aja

kepo kepo ih ih ih ih
kepo kepo ah ah ah ah

kepo (kepo) selalu ingin tahu (selalu ingin tahu)
selalu tanya ini, tanya itu, ingin tahu aja
kepo (kepo) selalu penasaran (selalu penasaran)
selalu tanya ini (ini), tanya itu (itu), ingin tahu aja

kepo (kepo) selalu ingin tahu (selalu ingin tahu)
kepo (kepo) selalu ingin tahuRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...