azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

quang linh – lá diêu bông lyrics

Loading...

bài hát: lá diêu bông
ca sĩ: quang linh

lời ru buồn
nghe mênh mang
mênh mang
sau lũy tre làng
khiến lòng tôi xôn xao

ngày lấy chồng
em đi qua con đê
con đê mòn lối cỏ về
có chú bướm vàng
bay theo em

bướm vàng
đã đậu trái mù u rồi
lấy chồng sớm làm gì
để lời ru… thêm buồn

ru em
thời thiếu nữ xa xôi
còn đâu
bao đêm trong xanh,
tát gàu sòng
vui bên anh.

ru em
thời con gái kiêu sa
em đố ai tìm được
lá diêu bông
em xin lấy làm chồng

ru em
thời thiếu nữ xa xôi
mình tôi lang thang
muôn nơi
đi tìm lá cho em tôi

ru em
thời con gái hay quên
thương em tôi tìm được

lá diêu bông
sao em nỡ
vội lấy chồng.

lời ru buồn
nghe mênh mang
mênh mang
sau lũy tre làng
khiến lòng tôi xôn xao

ngày lấy chồng
em đi qua con đê
con đê mòn lối cỏ về
có chú bướm vàng
bay theo em

bướm vàng
đã đậu trái mù u rồi
lấy chồng sớm làm gì
để lời ru… thêm buồn

ru em
thời thiếu nữ xa xôi
còn đâu
bao đêm trong xanh,
tát gàu sòng
vui bên anh.

ru em
thời con gái kiêu sa
em đố ai tìm được
lá diêu bông
em xin lấy làm chồng

ru em
thời thiếu nữ xa xôi
mình tôi lang thang
muôn nơi
đi tìm lá cho em tôi

ru em
thời con gái hay quên
thương em tôi tìm được

lá diêu bông
sao em nỡ
vội lấy chồng.

diêu bông hỡi
diêu bông
sao em nỡ vội …

lấy chồng.

diêu bông hỡi
diêu bông
sao em nỡ vội …

lấy chồng.

diêu bông hỡi
diêu bông
sao em nỡ vội …

lấy chồng.

diêu bông hỡi
diêu bông
sao em nỡ vội …

lấy chồng.